Enter your keyword

Đăng ký nhận tư vấn

VIỆN BTCI cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn.

BTCI SỰ LỰA CHỌN SỐ 1 TRONG LĨNH VỰC ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH

Đào tạo - Tư vấn - Nghiên cứu chuyên ngành ngân hàng tài chính theo tiêu chuẩn quốc tế tại Việt Nam.

15 năm

Kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo

100000 +

Cán bộ ngân hàng & doanh nghiệp

5000 +

Sinh viên tân tuyển

500 +

Giảng viên chuyên gia trong và ngoài nước

Đối tác nói về BTCI

BTCI luôn là đơn vị được các đối tác tin tưởng

Tin tức đào tạo

Hàng năm BTCI huấn luyện hơn 1000 cán bộ ngân hàng

Ngân hàng cổ đông

Viện BTCI được thành lập bởi 10 ngân hàng

Hà Nội: 04 3636 1166
TP Hồ Chí Minh: 08 6291 7543